mali film

Mali film je besplatni edukativni program za decu i mlade koji za cilj ima popularizaciju filmske umetnosti kod najmlađe publike. Ideja Malog filma je da kod dece probudi kreativnost i radoznalost, a pre svega da stvori preduslov za kritički odnos prema onome što se konzumira. Praktične vežbe u kojima deca samostalno dolaze do zaključaka su najbolji put ka tome da ona usvoje i naknadno primene stečeno znanje, dok ih namenski osmišljene igre podstiču na aktivno učešće u stvaranju nečega o čemu znaju samo iz položaja gledaoca. Kroz interaktivne radionice, koje rezultiraju optičkim igračkama i kratkim filmićem, ovaj program decu uvlači u svet pokretnih slika. Prolazeći kroz pojednostavljene procese kojima se bave i filmski radnici, deca su u stanju da bolje razumeju filmsku umetnost i, nadamo se, razvijaju ljubav prema njoj.

Pozivamo niže osnovce (7-10 godina) da nam se pridruže u ovoj maloj filmskoj avanturi! Pravićemo taumatrope, animirane knjižice, crtati filmske prizore i zajedno smisliti jednu ozbiljnu ili neozbiljnu filmsku priču.  Radionica se održava tokom dva dana, u nastavcima, tako da je poželjno da isti učesnici budu prisutni u oba termina. Radionicu vodi dvoje mladih filmskih profesionalaca.

Mali film je program Filmkulture,  udruženja za edukaciju u oblasti audiovizuelne umetnosti, koji se od 2014. godine do danas održao u oko 20 gradova širom Srbije.

Broj učesnika: 10-12
Lokacija: Glavni trg (kod kafea Bašta)
Termin održavanja: 28. i 29 jun, od 17h do 19h

bffk