Nedostatak profesionalne kritike prepoznali smo kao jedan od najvećih problema savremene filmske scene u Srbiji, a Kritični kamp je stoga zamišljen i pokrenut kao besplatna radionica filmske kritike i kritičkog mišljenja koja je namenjena srednjoškolcima. Smatramo da je u ovom uzrastu neophodno podsticati kritičko mišljenje i otvoriti prostor, fizički, ali i medijski, sa kog će omladina progovoriti o sadržajima koje konzumiraju.

Tokom 2017. godine, a u okviru Bašta festa, održano je prvo izdanje Kritičnog kampa, koji je iniciralo udruženje Filmkultura, prilikom čega je šest srednjoškolaca prošlo kroz pilot programa. Nakon ovog izdanja, bilo je jasno da je – kako bi se program odigrao u celosti i potegao raznorodna kompleksna pitanja – potrebno više prostora i vremena, te se Kritični kamp promišljao i naposletku dobio oblik koji ima u ovom trenutku. Kritični kamp je sada zamišljen generacijski, tako da nekoliko srednjoškolaca koji bivaju primljeni u program prolaze zajedno nekoliko ciklusa tokom čitave kalendarske godine, a koji su usko povezani sa domaćim festivalima različitih karaktera. Prvi susret služi upoznavanju – međusobno, ali i sa osnovama filmske kritike – a ostali susreti odigravaju se u toku filmskih festivala i podrazumevaju gledanje filmova, radionice pisanja, razgovore sa autorima koji su gosti festivala, intervjue i slične aktivnosti. Veštine koje se razvijaju su kritičke, komunikacijske, timske.

Prva radionica održala se u Domu kulture Studentski grad (13-15. april 2018), druga tokom festivala muzičkog dokumentarca Dok’n’Ritam (06-10. jun 2018), dok će se treća odigrati na Bašta festu, internacionalnom festivalu kratkog igranog filma (05-08. jul 2018); četvrtu planiramo tokom Balkanime, festivala animiranog filma (oktobar 2018), dok će se poslednja desiti u saradnji sa Festivalom autorskog filma (novembar-decembar 2018). Kroz višemesečni rad, sa pauzama koje omogućuju samostalno posvećivanje pojedinim (do tada možda nedovoljno ispitanim) tematskim jedinicama, učesnici se podstiču da ih samostalno istraže.

Kritični kamp trenutno ima blog koji je javan, ali je on u rekonstrukciji sa idejom da preraste u  interaktivni vebsajt. Onlajn prostor za članove Kampa veoma je bitan, jer sav njihov rad ima gde da se plasira i komunikacija sa publikom – ključna za svakog filmskog kritičara – postaje im dostupna. Generaciju 2018, koja će pisati kritike kratkometražnih filmova na Bašta festu, ali i učestvovati u jutarnjim Kafama sa autorima, čine srednjoškolci različitih uzrasta i iz različitih gradova: Anđelija Mijić (Bukovac), Moja Bulatović (Beograd), Mihailo Savić (Požarevac) i Mihajlo Matković (Gajdobra).

Tokom ove, svoje druge godine, Kritični kamp se održava u organizaciji Filmkulture, a uz podršku Bašta festa i Akademskog filmskog centra (koji je deo Doma kulture Studentski grad). Radionica Kritični kamp podržana je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za 2018. godinu. Najuži tim Kritičnog kampa trenutno čine: Maša Seničić (inicijator, predavač, programski koordinator), Dunja Nešović (koordinator i organizator), Ivan Velisavljević (mentor).

Facebook Kritični kamp: www.facebook.com/kriticnikamp/
Instagram Kritični kamp: www.instagram.com/kriticnikamp/
WordPress Kritični kamp: www.kriticnikamp.wordpress.com