Publiku Bašta festa čini neobično veliki broj dece, zbog čega je tim festivala prepoznao potrebu za pratećim edukativnim programom. On se sastoji iz nekoliko filmskih i likovnih radioncia za osnovce i srednjoškolce. Autor likovnih radionica bila je Selena Orb (kostimografkinja i scenografkinja): Kutija – pakovanje mašte Remake. Filmske radionice Ukratko, kratki film, Mali film Kritični kamp (radionica filmske kritike za srednjoškolce iz cele Srbije), realizovane su u saradnji sa organizacijom za edukaciju u oblasti audiovizuelne kulture i umetnosti Filmkultura. Osnovci iz Bajine Bašte, okupljeni u skladu sa svojim interesovanjima, predstavljaju grupu istrajnih i radoznalih učesnika radionica koje podstiču kreativni potencijal dece u okviru audiovizuelnih umetnosti. Ideja je da se kroz ovakav pristup najmlađima pruže korisna saznanja o procesu stvaranja i snimanja, te da im se obezbedi prostor za nesmetano izražavanje. Njihovi radovi nastali kao rezultat radionice Remake Kutija – pakovanje mašte bili su izloženi u obliku instalacije tokom trajanja prvog i drugog izdanja festivala, a kratki filmovi koji su nastali kao rezultati radionica Ukratko, kratki film prikazani su na zatvaranju drugog i trećeg Bašta festa.

Uoči priprema za četvrto izdanje festivala 2017. godine, tim Bašta festa prepoznao je da je jedan od najvećih problema savremenog filmskog stvaralaštva i nedostatak ozbiljne kritike, pogotovo u svetu kratkometražnog filma. Kritični kamp je zamišljen u vidu radionice filmske kritike koja se održava tokom trajanja festivala, a ideja je da se pokrene svest o kritici, a nadasve da se pokrene kritičko mišljenje među mladima. Kritični kamp je tokom dve godine ugostio grupe srednjoškolaca iz cele Srbije koji su uz pomoć mentora i u dogovoru sa njim svakodnevno pisali kritike o filmovima koji se prikazuju u okviru takmičarskog programa. Predavanja su, dakle, interaktivna i u formi dijaloga, a od učesnika se očekuje otvorenost, posvećenost, spremnost na pisanje i prepravljanje. Kritike će biti objavljivanje na sajtu Kritičnog kampa, dalje deljene na društvenim mrežama, te štampane u vidu biltena koji se distribuira na festivalskim lokacijama. Na ovaj način, kratkometražni film dobiće publicitet kakav zaslužuje, a autori priliku da se suoče sa oštrim i svežim kritičkim umom. Posebna prednost ovakvog rada je što su učesnici radionice u direktnom dodiru sa rediteljima koji su gosti festivala, te postoji mogućnost razmene i neposrednog kontakta.

Ove godine kostimografkinja i scenografkinja Selena Orb održala je novu radionicu “Scenografija” za studente smera za Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn FTN-a iz Novog Sada. Radionica Scenografija sastoji se od pravljenja različitih insceniranih prostora koji imaju za cilj da vizuelno aktiviraju prostor i omoguće građanima i gostima festivala da taj prostor iskoriste kao podlogu za pravljenje fotografija tokom samog festivala. Prostori su estetski različite celine u okviru kojih postoje delovi kostima i rekvizite koji se koriste prilikom fotografisanja, a teme su različiti filmski žanrovi.

2